Договор публичной оферты

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті kimito.com.ua. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «ЗАМОВИТИ», якщо придбання здійснюється за допомогою натискання кнопки «ПРИДБАТИ ЗА 1 КЛІК» на сторінці товару або натискання кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», якщо придбання здійснюється на сторінці «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛНЕННЯ» - kimito.com.ua/oformlenie-zakaza в електронному вигляді.

1.Терміни та визначення
1.1.Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті kimito.com.ua та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
1.2.Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою kimito.com.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.3.Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
1.4.Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, які пропонує. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.
2.Предмет договору та порядок його укладання
2.1.Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2.Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата натискання Покупцем кнопки «ЗАМОВИТИ», якщо придбання здійснюється за допомогою натискання кнопки «ПРИДБАТИ ЗА 1 КЛІК» на сторінці товару або натискання кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», якщо придбання здійснюється на сторінці «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛНЕННЯ» - kimito.com.ua/oformlenie-zakaza в електронному вигляді.
3.Порядок оформлення замовлення
3.1.Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «кошика» - kimito.com.ua/korzina/, або зробивши замовлення за телефоном.
3.2.Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
4.Ціна товару
4.1.Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях, включають податки та збори.
4.2.Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3.Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті Інтернет-магазину на сторінці «ОПЛАТА ТА ДОСТАВКА» - kimito.com.ua/oplata-i-dostavka/.
5.Права та обов’язки сторін
5.1.Продавець зобов’язаний:
5.1.1.Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2.Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.
5.2.Продавець має право:
5.2.1.Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3.Покупець зобов'язується:
5.3.1.До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2.На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
6.Умови повернення товару
6.1.Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.2.Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
6.3.Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України.
6.4.Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
7.Відповідальність сторін
7.1.Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
7.2.Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.
7.3.У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.
7.4.Інтернет-магазину (окрім випадків, коли саме Інтернет-магазин є Продавцем) не несе відповідальності перед Покупцями за виконання замовлення Продавцем і пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і/або виробниками.
7.5.Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися Продавцями, після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Покупцеві.
7.6. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару).
8.Конфінденційність та захист персональних данних
8.1.Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, заповнення будь-яких анкет або форм, Покупець надає Продавцеві та Інтернет-магазину свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
8.2.Продавець та Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Інтернет-магазину та Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3.Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
8.4.Натисканням Покупцем кнопки «ЗАМОВИТИ», якщо придбання здійснюється за допомогою натискання кнопки «ПРИДБАТИ ЗА 1 КЛІК» на сторінці товару або натискання кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», якщо придбання здійснюється на сторінці «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛНЕННЯ» - kimito.com.ua/oformlenie-zakaza в електронному вигляді, Покупець надає Продавцеві та Інтернет-магазину свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди, передбачених розділом 6 цього договору та Згоди на обробку персональних даних, що розміщена на відповідній сторінці Інтернет-магазину.
9.Інформаційні повідомлення
9.1.Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, діючих на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.
9.2.У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки на сайті Інтернет-магазину.
10.Правила використання матеріалів розміщених на сайті Інтернет-магазину
10.1.Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
10.2.Увесь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України, міжнародними договорами.
10.3.Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам, тощо.
11.Інші умови
11.1.Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
11.2.Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
11.3.Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
12.Строк дії договору та порядок його розірвання
12.1.Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
12.2.До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

Тебе понравятся наши бонусы и подарочки! С каждого заказа ты получаешь 5% на бонусный счет.
Укажи дату рождения в личном кабинете и получи персональный промо-код на свой День рождения.
Дарим бесплатную доставку при заказе от 1000 грн
У тебя есть вопросы? Спроси наших экспертов
Связаться с нами